BIOGRAFIJA

O Marku

Marko Francišković, (rođen in 1970.) hrvatski je intelektualac, diplomirani ekonomist, književnik, autor 5 knjiga, publicist, ratni veteran, geopolitički analitičar, komentator, disident i politički aktivist. Teško cenzuriran od strane hrvatskog režima, Marko Francišković, u svojih 20+ godina javnog djelovanja dosljedno govori protiv kamatnog monetarnog modela, NATO, EU, UN, i drugih sličnih organizacija. Marko Francišković kritičar je sekularizma i demokracije i razotkriva okupaciju hrvatskog naroda od strane postavljenih sluganskih režima u službi vanjskih globalističkih interesa (kao što je slučaj diljem svijeta). Na početku svoje karijere, objavio je knjigu Hrvatska knjiga opstanka u kojoj prezentira detaljno uspostavu, organizaciju i upravljanje državom u skladu s Božjim zakonima razrađuje sve od pitanja inovacije vojne doktrine, prijedlog razrješenja aktualnih međususjedskih i međunarodnih sporova, promjena u infrastrukturi reformu školskog sustava, restrukturiranje državnog ustroja itd…

2013. godine u politički montiranom procesu pokrenutom protiv Marka lažno mu je dijagnosticirana paranoidna šizofrenija te je prisilno liječen u zatvorskoj bolnici od bolesti koju nije imao u pokušaju diskreditacije i eliminacije s javne scene. Kao jedan od navedenih dokaza bolesnog stanja vještakinja pred sudom navodi opseg Markovog državotvornog programa ističući da “jedan čovjek nije mogao to napisati”. Marko je proveo devet mjeseci zatvoren sve dok konzilij liječnika nije oborio početnu dijagnozu nakon čega je Marko pušten na slobodu.

U prosincu 2021. Marko Francišković je priveden nakon niza govora održanih na mirnim skupovima protiv uvođenja kovid potvrda zbog „osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo javnog poticanja na terorizam”. U trenutku pisanja Marko je i dalje u pritvoru, s produženim istražnim zatvorom još dodatnih mjesec dana zbog navodne istrage zločina kojeg, mnogi znaju, nije bilo. Do uhićenja, Marko je bio u procesu pisanja drugog dijela ljubavnog putopisa „Hrvatski džihad”(2019.) Do uhićenja redovito je objavljivao svoja promišljanja komentare aktualnih zbivanja i analize na youtube kanalu Banovina Horosan.

About Marko

Marko Francišković, (born in 1970.) is a Croatian intellectual, graduated economist, published writer of 5 books, war veteran, expert analyst and commentator of geopolitics, dissident and political activist. Heavily censored by the Croatian regime, Marko Francišković, in his 20+ years of public work consistently speaks against the interest based monetary system, NATO, EU, UN, and other such organizations, as well as secularism and democracy and exposes the occupation of the Croatian people by puppet regime serving outsider interests (as is true worldwide). At the beginning of his public career, Marko published a book (loosely translated as) the „Croatian book of survival” in which he presents a detailed plan for establishing, organizing and running a country based on God’s laws in which he details, everything from innovations in military doctrine, proposed solutions to ongoing disputes with neigboring countries, changes in infrastructure, reforming of the education system, restructuring of government bodies etc…

In 2013. Marko was falsely diagnosed as paranoid schizophrenic in a politically motivated process, and forcefully medicated in a prison psychiatric ward as an attempt to eliminate him from the public scene. One of the things used as proof for such diagnosis was the scope of his book, which, was „impossible for one man to write” as stated by the psychiatrist who diagnosed him. He spent 9 months imprisoned until a council of doctors challenged and refuted the original diagnosis.

In December of 2021. Marko was imprisoned once more after a series of speeches at peaceful anti-covid passport gatherings, for „reasonable doubt of committing a crime of public incitement of terrorism”. At time of writing he is still in prison and under investigation for a crime many know never happened. Until his arrest, Marko was in the process of writing part two of his most recent book „Croatian Jihad”. Marko Francišković, until his arrest, regularly published his commentary and analyses, on his youtube channel „Banovina Horosan”.

Kronologija

1970.

Rođen u središtu stare Karlovačke zvijezde

1976.

Seli se s roditeljima u Zagreb, upisuje prvi razred OŠ Miloje Pavlović

1987.

Upisao srednju Tehničku školu „Ruđer Bošković“

1985.

Odlazak u Australiju

Markov ujak Giorgio Giergia poziva Marka u Australiju, upisuje ga u elitnu privatnu školu gdje Marko u godinu dana završava dva razreda, u slobodno vrijeme Marko je radio u pogonu tvornice elektronskih elemenata.

1989.

Redovno služenje vojnog roka

Godine odlazi na odsluženje vojnog roka u JNA: prvih 6 mjeseci u školu rezervnih oficira u Bileći, drugih šest mjeseci u mornaričkoj pješadiji u Šibeniku.

1990.

Krajem godine Marko se dobrovoljno javlja na vojni odsjek za obranu suvereniteta Republike Hrvatske.

1991.-1992.

Služi u Straži Sabora RH i u MUPu RH/Unutarnje osiguranje Ureda Predsjednika RH

1991.

Upis na Ekonomski fakultet u Zagrebu

Marko s kolegom iz osiguranja iz dosade odlazi na prijemni ispit na Ekonomskom fakultetu nepripremljen i upada na Ekonomski fakultet.

Rasplamsavanjem rata samoinicijativno odlazi na Zadarsko bojište (153. Imotska brigada) i sudjeluje u obrani Grada Zadra. 

Povratkom sa Zadarskog bojišta nakon položenog prijemnog ispita upisuje Ekonomski fakultet.

05.08.1995.

Početkom Oluje odlazi na Ličko/Saborsko bojište u postrojbu Generala Marekovića (99. Peščenička brigada) 

1995.

Marko napokon odlazi na Ekonomski fakultet

1998.

Završava Ekonomski fakultet u Zagrebu

2001.

Pisanje prve knjige 

Počinje pisati svoju prvu knjigu potaknut otkrivanjem prevare svjetskog kamatnog monetarnog sustava i željom da ponudi konstruktivno alternativno rješenje. 

Paralelno dok piše knjigu, piše i feljtone za časopis „Zlatno pero” 

2006.

Objavljena Markova prva knjiga "Hrvatska knjiga opstanka"

03.08.2013. - 03.05.2014.

Uhićenje, istražni zatvor, preseljenje u zatvorsku bolnicu i prisilno liječenje

2015.

Objavljena Markova druga knjiga „Fejsijada i odiseja – zatvorski dnevnik snova u 9 pjevanja"

2016.

Objavljena Markova treća knjiga "Poslanice Velikog učitelja – za djecu prije spavanja i za odrasle prije buđenja"

2017.

Objavljena Markova zbirka pjesama – "Uski put 66"

2019.

Objavljena Markova peta knjiga "Hrvatski džihad – arijevski put od postmoderne do predotkrivenja"

03.12.2021.

Ponovno hapšenje i istražni zatvor...